Ekonomista, naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, autorka wielu publikacji prasowych i książkowych w tym zakresie. Stały współpracownik „Finansów Publicznych”. Od 1999 r. prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Pozostali prelegenci