Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości i finansów publicznych, autorka wielu publikacji książkowych i prasowych w tej dziedzinie, doświadczony szkoleniowiec pracowników jednostek sektora finansów publicznych. W przeszłości przez wiele lat pełniła funkcję naczelnika wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej. W latach 2000–2022 była współautorką „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego” przedkładanego corocznie Sejmowi i Senatowi RP.

Pozostali prelegenci

[/vc_Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych pełniąca w przeszłoścu przez wiele lat funkcję naczelnika lub zastępcy naczelnika wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, autorka wielu publikacji prasowych i książkowych w tej dziedzinie, doświadczony szkoleniowiec  pracowników jednostek sektora finansów publicznych.column]