Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów z sektora finansów publicznych. Od ponad dekady prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Uczestniczyła w wielu projektach doradczych, które dotyczyły rozliczeń VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości czy międzynarodowego opodatkowania i były realizowane dla polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką publikacji prasowych i książkowych z tego zakresu. Prowadzona przez nią kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera gminy w kwestiach rozliczania VAT, podatku dochodowego i podatku od nieruchomości.

Pozostali prelegenci