Doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, specjalistka ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, biegły sądowy, wykładowca akademicki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym. Prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu zarządzania dokumentacją. Przeprowadziła setki szkoleń i kursów z tematyki kancelaryjno-archiwalnej dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Pozostali prelegenci