Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, długoletni główny księgowy w jednostkach sektora publicznego, wykładowca akademicki, autor artykułów specjalistycznych w prasie branżowej, doświadczony szkoleniowiec z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej, kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Przeprowadzał zleconą kontrolę jsfp w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur polityki rachunkowości, a także ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i zarządzania ryzykiem. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również ochrona danych osobowych, proces doręczeń elektronicznych oraz zastosowanie informatyki w procesach księgowych.

Pozostali prelegenci