Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, ekspertka, trenerka i konsultantka z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Pozostali prelegenci