Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, członkini składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, ekspertka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sekretarz zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Oddziału Okręgowego w Katowicach, autorka artykułów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostali prelegenci