Praktyk i wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp, związany zawodowo z organami kontroli i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pozostali prelegenci