Praktyk i wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp, związany zawodowo z organami kontroli i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno budżetowej, jak i finansowej.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka i trenerka z zakresu gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp, była główna księgowa i pracownik komórek finansowo-księgowych w jednostkach sektora publicznego.

Więcej

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka cenionych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, wykładowca akademicki, ekspertka z dziedziny rachunkowości budżetowej.

Więcej

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie m.in. w serwisach internetowych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek składu Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Więcej

Ekonomistka, wieloletni naczelnik wydziału informacji, analiz i szkoleń regionalnej izby obrachunkowej, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych

Więcej

Ekonomistka, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO, specjalistka w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Więcej