Doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, specjalistka ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym, autorka licznych szkoleń i kursów z tematyki kancelaryjno-archiwalnej.

Więcej

Praktyk i wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej jsfp, związany zawodowo z organami kontroli i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, długoletni główny księgowy w jednostkach sektora publicznego, wykładowca akademicki, autor artykułów specjalistycznych w prasie branżowej.

Więcej

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka cenionych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Więcej

Certyfikowany księgowy mający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych, wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie dla podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalistka z zakresu prawa podatkowego, w szczególności rozliczeń VAT

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jsfp, wykładowca akademicki, specjalistka w dziedzinie prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych; wykładowca akademicki; ekspertka; trenerka i konsultantka z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej

Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie sprawozdawczości i finansów publicznych, autorka wielu publikacji książkowych i prasowych w tej dziedzinie, doświadczony szkoleniowiec pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Więcej

Ekonomistka, specjalistka w zakresie finansów publicznych, w tym sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej, autorka licznych publikacji, wykładowca i szkoleniowiec jsfp.

Więcej