Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, długoletni główny księgowy w jednostkach sektora publicznego, wykładowca akademicki.

Więcej

Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, pracownik państwowej jednostki budżetowej, autorka cenionych publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Więcej

Prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik jst, ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych.

Więcej

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wsparta studiami podyplomowymi z zakresu polskichi miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz audytu wewnetrznego w jsfp.

Więcej

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniony szkoleniowiec, ekspert Senatu RP, członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, specjalista z zakresu rozliczeń VAT.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych jsfp, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych.

Więcej

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie m.in. w serwisach internetowych.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej

Prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik jst, ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych.

Więcej

Ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych, była główna księgowa państwowej jednostki budżetowej, były pracownik RIO.

Więcej