„Finanse Publiczne”

Miesięcznik służb finansowo-księgowych

Na łamach „Finansów Publicznych” podejmujemy praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej.

Prezentujemy księgowania zdarzeń występujących w jednostkach sektora finansów publicznych oraz pomagamy tworzyć i aktualizować politykę rachunkowości jednostki. Publikujemy wzory przydatnych instrukcji, przedstawiamy orzecznictwo poświęcone odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i pomagamy rozstrzygać wątpliwości prawne.

Od 14 lat organizujemy najważniejszą konferencję w branży – Forum Finansów Publicznych.