Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka i trenerka z zakresu gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp, była główna księgowa i pracownik komórek finansowo-księgowych w jednostkach sektora publicznego.

Pozostali prelegenci