Biegły rewident, doradca ekonomiczny w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, doświadczony wykładowca prowadzący kursy i szkolenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości – zarówno budżetowej, jak i finansowej. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej oraz dyrektora ds. finansowych w spółkach z sektora komercyjnego. Wykonywała szereg opinii i ekspertyz, w tym opracowała „Model rachunku kosztów dla sądów powszechnych”. Jest autorką i współautorką publikacji z dziedziny prowadzenia rachunkowości w sektorze finansów publicznych.

Pozostali prelegenci